Meer

Inhoud

2. Programma Krachtige Kernen

2. Programma Krachtige Kernen

De leefbaarheid in onze kernen vindt de gemeente Dinkelland een groot goed. Wij realiseren ons echter ook dat de demografische ontwikkeling een forse impact heeft die niet te stoppen is. Dit krijgt gevolgen voor de voorzieningen in de kernen. Een vergrijzende, ontgroenende en op termijn krimpende bevolking brengt andere behoeften met zich mee. Voorzieningen in de kernen kunnen en mogen niet overwegend afhankelijk worden van overheidssubsidies. Wij willen dan ook investeren in levensvatbare initiatieven die de leefbaarheid in stand kunnen houden. Alleen zo blijven kernen aantrekkelijk voor alle groepen uit onze samenleving.

De leefbaarheid zit vooral in de sociale cohesie en de activiteiten die een gemeenschap met elkaar onderneemt en niet in de ‘stenen’. Juist op dit vlak willen wij een impuls geven en dagen wij de kernen uit om initiatieven te ontplooien. Daarbij moeten we ook zuinig zijn op onze traditionele evenementen en gebruiken. Daar waar mogelijk ondersteunt de gemeente de organisatie en versimpelt ze in elk geval de regelgeving. Ook ontmoetingsplaatsen zoals jongerenketen en jongerencarnaval hebben hun maatschappelijke betekenis bewezen en verdienen waardering. Sport, vooral door en voor jongeren, vormt ook een factor van betekenis.

Een nieuw perspectief op leefbaarheid brengt met zich mee dat voorzieningen goed bereikbaar moeten zijn, zowel fysiek, digitaal als mobiel. Dit geldt voor zowel inwoners van de kernen als voor inwoners van het buitengebied. Aanwezigheid van een fysieke voorziening in een kern is niet altijd vereist, digitale ontsluiting wel. Daar waar concentratie van voorzieningen de toekomstbestendigheid verhoogt, heeft dat onze voorkeur. Logischerwijs is die concentratie dan vooral in de verzorgingskernen.

In het kader van leefbaarheid blijft noaberschap voor ons een vaste waarde. Wij willen noaberschap inzetten en ondersteunen om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. ‘Samen oud worden’.

Het programma Krachtige Kernen kent drie thema’s die hierop inspelen:

  • Wonen en Vastgoed
  • Mobiliteit en Bestendigheid
  • Maatschappelijke Voorzieningen