Meer

Inhoud

Voorwoord

Welkom op de portal van de programmabegroting 2017! Deze programmabegroting kijkt vooruit naar de komende jaren en geeft uitvoering aan de uitgangspunten die door de raad zijn vastgesteld. In de inleiding is informatie over de de opbouw en inhoud van deze pagina's nader toegelicht.